Vilka är vi

Styrelsen

Bengt Jönsson, ordförande och kontaktman
Tel: 070-281 97 38
E-post: bengt.joensson@telia.com

Rune Nilsson, revisor
Tel: 08-531 790 71

Övriga ledamöter:
Connie Hjelmar